Sườn Non Hấp Tàu Xì (Steamed pork rib)

Sườn Non Hấp Tàu Xì (Steamed pork rib)

55,000