Bánh Mì Bò Kho (Stewed beef with soup & bread)

Bánh Mì Bò Kho (Stewed beef with soup & bread)

53,000