Mì (hủ tiếu, mì gói) Bò Kho (Stewed beef with noodle)

Mì (hủ tiếu, mì gói) Bò Kho (Stewed beef with noodle)

53,000