Chả giò phô mai tôm (Shrimp and cheese spring rolls)

Chả giò phô mai tôm (Shrimp and cheese spring rolls)

59,000