Cơm Bò Xào Nấm Linh Chi (Fired beef rice with Ganoderma lucidum)

Cơm Bò Xào Nấm Linh Chi (Fired beef rice with Ganoderma lucidum)

49,000