Cơm Chiên Hải Sản (Seafoods fried rice)

Cơm Chiên Hải Sản (Seafoods fried rice)

49,000