Tôm chiên hạnh nhân (Almond Shrimp Balls)

Tôm chiên hạnh nhân (Almond Shrimp Balls)

59,000